مدل تبلیغات 5M

مدل تبلیغات 5M


مدل تبلیغات 5M
رای تهیه یک برنامه تبلیغاتی خوب و گیرا، مدیران بازاریابی از مدل ۵M در تبلیغات که شامل موارد زیر می شوند، استفاده میکنند؛

????Mission
????Money
????Message
????Media
????Measurement

 ✅  تعیین هدف:
همان طور که واضح است و مانند هر کار دیگر ابتدا باید هدف های تبلیغاتی خود را مشخص نماییم تا در انتها بتوانیم اثر بخشی آن را ازریابی کنیم. تصمیم ها در مورد بازار هدف، تعیین جایگاه در بازار و ترکیب عنصر های بازاریابی، چرخه عمر کالا مواردی هستند که اهداف را تحت تاثیر قرار می دهند.

✅  بودجه بندی تبلیغات:
بودجه بندی و تخصیص میزان مناسب پول برای تبلیغات یکی از مهم ترین و در عین حال دشوارترین تصمیم ها است؛ چرا که این تصمیم بر سایر فعالیت ها اثر خواهد گذاشت.
چند روش برای تعیین میزان بودجه به شرح زیر وجود دارند:
در حد استطاعت: با توجه به توان مالی سازمان تعیین می شود.
درصدی از فروش: درصدی از فروش جاری یا پیش بینی شده برای این کار مشخص می گردد.
رتبه بندی: هزینه هر کالا در تعداد باری که باید تبلیغ شود ، ضرب می گردد.
برابری با رقبا: هزینه تبلیغات برابر با هزینه سایر رقبا است.
هدف و انجام کار: بودجه با توجه به هدف و کارهایی که برای رسیدن به آن لازم است، تعیین می گردد.

✅   پیام:
هر آنچه که آگاهانه و با قصد تحت تاثیر قرار دادن مخاطب احتمالی از سوی فرستنده انجام گیرد، پیام نامیده می شود. هر پیام می تواند از کلمه ، تصویر ، صدا و موسیقی ، اعداد و حرکت و یا ترکیبی از آن ها تشکیل شده باشد. پیام ها باید شفاف و صریح باشند ، بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و برایش مفید باشد و به روز باشد.

✅   رسانه:
در زمینه رسانه به چند مورد باید توجه نمود:
میزان دسترسی مخاطب به رسانه انتخابی، علاقه وی به آن، ساعات و شرایطی که در معرض آن قرار می گیرد، هزینه استفاده و یک طرفه و دو طرفه بودن رسانه می باشند.

✅   ارزیابی تبلیغات:
از آن جایی که بودجه تبلیغات یک موضوع حساس و جنجال برانگیز است ، بعد از اجرای برنامه تبلیغاتی باید به ارزیابی آن پرداخت:
 اثربخش بودن: دریافت پیام، تغییر نگرش مخاطب و شکل گیری افکار عمومی به نفع سازمان.
ثمر بخش بودن: در زمینه فروش، معامله و برگشت سرمایه کاربرد دارد. رضایت مشتری ، فروش ، سهم بازار و سود بیشتر از هدف های مورد نظر در این زمینه اند.                          


آموزش مدیریت سرمایه

خرید آنلاین